Правила за международния фотоконкурс на Inokim

 

организация

Фотоконкурсът  “Save our planet go electric”  се организира от INOKIM Ningbo MyWay Intelligent Technology Co. Ltd, и ще продължи до 1 януари 2019 г. на facebook страницата на Inokim – https://www.facebook.com/inokimofficial , както и тази на INOKIM Bulgaria –  https://www.facebook.com/Inokimbulgaria/ 

Важна информация

Фотоконкурсът  “Save our planet go electric”  е новото име на на конкурса “SHINE you are a star”. В резултат на това,  всички вписвания, подадени в конкурса “SHINE you are a star”, автоматично ще бъдат добавени към фотоконкурса “Save our planet go electric.”  

участие

Участие в тази игра може да вземе всеки, който има профил във Facebook. Участието на непълнолетни лица на възраст под 15 години е строго забранено. Непълнолетни лица над 15-годишна възраст,  могат да вземат участие само със знанието и под отговорността на законния им родител настойник.. Всички заявени участия, изпратени след крайния срок или в каквато и да е форма, различна от предвидената в конкурса, се считат за невалидни.

Условия

За да участвате е необходимо да имате профил във Facebook. За да заявите участие е необходимо да харесате страниците на Inokim и Inokim Bulgaria и да изпратите като съобщение снимка, на която да бъдете вие с  вашия електрически скутер INOKIM. 

Права върху снимките

С участието си във фотоконкурса  “Save our planet go electric”, участникът се съгласява с публикуването и разпространението на изпратените и публикувани от него изображения в Интернет, включително социални мрежи. Той не може да претендира за възнаграждение и авторски права върху изображението.

НАГРАДА

Победителят ще получи електрически скутер INOKIM QUICK LIMITED CHROME EDITION. Той ще може да си получи наградата от своя местен дистрибутор  и ще има една година гаранция, Наградата на победителя ще бъде доставена със следващата поръчка на дистрибутора, като времето за доставка ще се определи от датата на изпращане.

Името на победителя

Снимката с най-много харесвания във Facebook, считано до 1 януари 2019 г. ще се счита за победител. Наградата не може да бъде изплатена в брой, не може да бъде прехвърляна или да се изискват обезщетения от какъвто и да е характер. В случай на непреодолима сила, INOKIM си запазва правото да замени обявената награда с друга, която е с еквивалентна стойност. Победителят се съгласява с проверка относно неговата самоличност и местоживеене. Всяка неверна информация за самоличност или  адрес ще анулира участието ви в конкурса.. Победителят ще бъде уведомен с лично съобщение във Facebook.

Leave a Reply